Information hos andra myndigheter

Mark- och miljödomstolen

Du kan kontakta Mark- och miljödomstolen gällande överklagade/överprövade ärenden inom markavvattning. Via länken når du Mark- och miljödomstolens hemsida för mer information.

Lantmäteriet

Material äldre än 1920 finns i huvudsak hos Lantmäteriet och kan sökas fram via webbtjänsten Historiska kartor på Lantmäteriets webbplats.

Skogsstyrelsen

När det rör skogsdikning så finns handlingar och kartor/ritningar hos Skogsstyrelsen för tiden 1997-nutid.

Riksarkivet

Äldre handlingar upprättade inom Skogsvårdsstyrelsen 1905-1996 förvaras hos Riksarkivet.